Bakalárske, diplomové a dizertačné práce
zviažeme spolu s ich vytlačením rýchlo, kvalitne
a lacno priamo v našej predajni.

V prípade nutnosti opravy možnosť rozviazania a zviazania práce bez opätovnej tlače...

CAD výkresy, mapy, postery a iné projekty
Vám vytlačíme farebne na novom farebnom plotri!
Veľkoformátová tlač do šírky 91 cm.
Tlač na obyčajný, matný a lesklý fotopapier.

Bližšie informácie na tel.: 045/5321 689