Kvalita predávaných zariadení pri jej predaji nie je zárukou kvality ich budúceho fungovania v každodennej prevádzke. Preto naša spoločnosť vrámci komplexnosti ponúkaných služieb
vie zabezpečiť servis kancelárskej techniky.

Objednávky na servis kancelárskej techniky: 045/5321 689