Kvalita predávaných zariadení pri jej predaji nie je zárukou kvality ich budúceho fungovania v každodennej prevádzke. Preto naša spoločnosť vrámci komplexnosti ponúkaných služieb zabezpečuje servis kancelárskej techniky.


Servisný zásah môže byť vykonaný ako v priestoroch servisného strediska, tak aj priamo u zákazníka.

Objednávky na servis kancelárskej techniky: 045/5321 689