Kvalita predávaných zariadení pri jej predaji nie je zárukou kvality ich budúceho fungovania v každodennej prevádzke. Preto naša spoločnosť vrámci komplexnosti ponúkaných služieb zabezpečuje servis kancelárskej techniky.

Zamestnávame vyškoleného servisného technika, ktorý je vybavený nielen potrebnými technickými a diagnostickými zariadeniami, ale najmä vedomosťami, skúsenosťami a zručnosťou.

Servisný zásah môže byť vykonaný ako v priestoroch servisného strediska, tak aj priamo u zákazníka.

Kontakt na servisného technika: 0905 701 999