Predaj tlačív

Naša spoločnosť rozšírila priestory v ktorých ponúkame predaj širokého sortimentu tlačív.
ZDRAVOTNÉ, ÚČTOVNÉ, POKLADNIČNÉ DOKLADY, OBCHODNÉ,
EVIDENČNÉ, DOPRAVNÉ, COLNÉ, STAVEBNÉ, OSTATNÉ...

Okrem tlačív predávame aj obálky rôznych formátov a pásky do pokladní.

Informácie o ponuke tlačív Vám poskytneme na tel. čísle 045/5321 689